Загальна інформація щодо вступу
в 1 клас 2018/2019 н.р.
Вступні іспити проводяться: • математика – 30 травня; • українська мова – 1 червня.
Початок: 10:00.
Прийом документів в приймальній гімназії: • заява батьків; • табель про закінчення 4 класу.
Термін: до 29 травня.
Підготовчі заняття з математики та української мови для вступу в 1 клас будуть проводитися 6, 13, 20, 27 травня. Початок занять 6, 20, 27 травня о 10.00 год. 13 травня о 15.00 год. Заяви на підготовчі заняття подавати в канцелярію до 04.05.2017.
Правила конкурсного приймання
1. У конкурсному відборі беруть участь учні незалежно від місця проживання, на безоплатній основі.
2. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за 2 місяці до його початку, розміщуються у приміщенні гімназії.
3. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу у приміщенні гімназії вивішується перелік питань конкурсних випробувань з математики та української мови.
4. Для участі в конкурсі батьки подають заяву та табель успішності учня.
5. Конкурсні випробування (іспити) проводяться у письмовій формі з математики та української мови (диктант з граматичним завданням) і оцінюються за дванадцятибальною системою, причому оцінка з української мови виводиться як середня – за диктант та граматичні завдання.
6. Під час проведення конкурсних випробувань мають право бути присутніми спостерігачі від батьківської громадськості (по 2 представники в аудиторії).
7. Тривалість конкурсних випробувань: математика – 2 години; українська мова – 1 година.
8. Зміст письмових завдань відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи (за курс початкової школи).
9. Результати іспитів оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх учасників випробувань не пізніше, ніж через три дні після їх проведення.
10. У випадку незгоди з рішенням конкурсної комісії учні, їх батьки, або особи, які їх замінюють, можуть протягом тижня після оголошення результатів конкурсу звернутися з апеляцією до голови апеляційної комісії. Апеляція розглядається протягом трьох днів з дня її подання. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Залізничного району. Рішення апеляційної комісії відділу освіти є остаточним.
11. Зарахування учнів в гімназію проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. Претендувати на зарахування може учень, який за підсумками двох іспитів набрав не менше 60% можливих балів, причому з кожного предмета показав результат не нижче 6 балів.
12. При наявності вільних місць в серпні проводиться додаткове конкурсне приймання. Зарахування учнів проводиться не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.
13. Без вступних випробувань в гімназію можуть бути зараховані:
13.1. • діти-сироти; • діти, позбавлені батьківського піклування; • усиновлені; • діти, які постраждали на Чорнобильській АЕС; • діти учасників та загиблих в АТО, які за результатами навчання в початковій школі мають оцінки з усіх предметів 10-12 балів.
В кожному з цих випадків рішення приймається на засіданні приймальної комісії.
14. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у загальноосвітній школі за місцем проживання.
15. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл.
16. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії, за його результатами покладається на відділ освіти Залізничного району.
Сайт розроблений Шестаковим Владиславом