Звіти
Звіт про використання коштів загального фонду
Звіт про використання коштів як плата за послуги
Звіт про використання благочинних внесків
Фінансовий звіт за І півріччя 2018 року.
Звіт про використання коштів загального фонду за ІІ квартал
Звіт про використання коштів за ІІ кв. як плата за послуги
Звіт про використання коштів з інших джерел власних надходжень за ІІ кв.
2018 рік
Звіт про надходження та використання інших коштів спец. фонду за 2018 р. (Бюджет розвитку)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018р
Звіт про надходження та використання спец. фонду за 2018 р.(плата за послуги)
Звіт про надходження та використання коштів спец.фонду за 2018 р. (благочинні внески, дарунки)
Баланс станом на 01.01.2019 р
Звіт про власний капітал за 2018 р
Звіт про рух грошових коштів за 2018 р
Звіт про фін.результати за 2018 р.
Примітки до річної фін.звітності за 2018 р.
Інформація про надходження матеріальних цінностей (бюджет) 
Інформація про надходження матеріальних цінностей (благочинні внески)
Баланс на 01.04.2019 р.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів інших надх. спец.фонду за І квартал 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів, за іншими джерелами  за І квартал 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2019 року
Звіт про фінансові результати за І квартал 2019 року
Кошторис на 2019 рік
Сайт розроблений Шестаковим Владиславом